Welcome page

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นสถานศึกษาเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 บนพื้นที่ราชพัสดุ ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ของท่านจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีพื้นที่ดำเนินการประมาณ 4,620 ไร่ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ 3 ตำบล สามพระยา อำเภอ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีชื่อเมื่อเริ่มก่อตั้งว่า วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรีและชื่อที่เรียกขานกันในศิษย์เก่าว่า “เกษตรจอมพล”

เข้าสู่เว็บไซต์   สมัครเรียน แบบออนไลน์
© Copyright 2020-2021 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี