พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ

เข้าเว็บไซต์