พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เข้าเว็บไซต์ ลงนามถวายพระพร