วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ มีพื้นที่ดำเนินการจริงในปัจจุบันประมาณ 4,620 ไร่ ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ 3 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีเป็นสถานศึกษาเกษตร เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2514

อ่านต่อ..

Project Galleries

With so many years of experience in the business, our company is your
source for the highest quality and landscaping service.

About Our Company

The Landscaper is a full-service landscaping company with a straightforward and unique design/build philosophy. We believe in having one landscape designer handle the job from its conception on paper, to the realization on your property. The reason; by doing this you are able to communicate and work with a single individual, where you can share your thoughts and idea's with to bring them, in collaboration, to life.

The Landscaper is made up of a group of highly skilled landscaping professionals who pays a lot of attention to small details. In the 30+ years of experience our staff keep your property looking and functioning beautifully. Our landscapers are fully licensed

The reason; by doing this you are able to communicate and work with a single individual, where you can share your thoughts and idea's with to bring them, in collaboration...

MORE ABOUT US

Request An Estimate

Why Choose Us?

Day Scheduling
We schedule regular appointments to visit your property on the same day and time of the week
Licensed & Insured
All our landscapers are fully licensed, bonded and insured for their safety
Free Consultations
We offer free consultations for our services, and will provide you with an actual quote
Dependable Services
We love to take pride in the work we do. Each project is finished in time and budget
Reputable Company
Operating for more than 30 years, earning a reputation for service and beautiful work
Are you tired of spending hours mowing your lawn every weekend?
Take back your free time by having us take care of your garden

Next Previous Client Testimonials

Landscaping Awards

With so many years of experience in the business, our company is your
source for the highest quality and landscaping service.