วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ผู้บริหาร ครูโอภาส ทิมภักดี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ ครูนิตยา เกษมสุข หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูยุพา จุทอง หัวหน้างานความร่วมมือ คณะครู พร้อมด้วยบุคลากรบริษัท สปริงฟิลด์ รอยัล คันทรีคลับ จํากัด ให้การต้อนรับนายสมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะนิเทศติดตาม การจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจอมพล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี