อบรมเชิงปฏิบัติการ IOT Farm Coding

อบรมเชิงปฏิบัติการ IOT Farm Coding ควบคุมสภาพแวดล้อมระบบปลูกพืชโรงเรียนอัจฉริยะ วันที่ 3-5 กันยายน 2562

พร้อมด้วย นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และนายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมส่งมอบสิ่งของบริกจาคช่วยเหลืออุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ