ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จัดกีฬาสีภายใน นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายนรินทร์ แก้วทอง คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ และกีฬาพื้นบ้าน