วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่านประภัตร โพสุธน เดินทางมาราชการที่จังหวัดเพชรบุรี และมาเยื่ยมที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี