วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ทางงานหอพักชายได้  ทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลเป้นประจำทุกปี