วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน ชกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยบริการ เวลาประมาณ 14.30 น. เป็นต้นไป