วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562