ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 . นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยและคณะ เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ณ อำเภอชะอำ