กิจกรรมการปฐมนิเทศและลงทะเบียน ประจำปี 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563