วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำโดยท่านนายนรินทร์ แก้วทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประธานในพิธีนำคณะครูบุคลากร นักเรียน รวมกันปลูกป่าบริเวณ ด้าหน้าป้ายวิทยาลัยฯ