วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้จัด การประชุมสมัยสามัญ 1/2563 อกท.หน่วยเพชรบุรี นำโดยนายนรินทร์ แก้วทอง ประธานในพิธี ภายในกิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา