จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณโดม ทั้งนี้ให้นักเรียน-นักศึกษได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

โดยมีท่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายนรินทร์ แก้วทอง ประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกียวกับความสำคัญของวันไหว้ครู ภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ยากจนอีกด้วย