วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ถ้าน้องๆกำลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากเรียน IT แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าสาขาไหนดี วันนี้พี่จะมาแนะนำสาขาหนึ่งในคณะไอที นั้นก็คือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้นเองเผื่อจะทำให้น้องตัดสินใจง่ายขึ้นในการเลือกสาขาเรียนครับ

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาคอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้นเรียนไม่ยากครับเป็นการเรียนแบบแบ่งครึ่งระหว่าง ภาคคอมพิวเตอร์กับภาคธุรกิจซึ่งสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

– มีเขียนโปรแกรมไหม ?

มีครับแต่เป็นการเขียนโปรแกรมพื้นฐานที่ไม่ลึกมากเพื่อให้ดูโค้ดเป็น อ่านโค้ดออก และเขียนได้เล็กน้อย

– ภาคธุรกิจเรียนอะไรบ้าง?

เรียนเกือบทุกอย่างครับตั้งแต่ บัญชี การตลาด กฏหมาย(เกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องรู้) โลจิสติกส์ เศรษศาสตร์ และอื่นๆ

-แล้วมีสอนเรื่องกราฟฟิกไหม ?

มีครับแต่ไม่ได้ลึกอะไรมาก แต่สอนหมดไม่ว่าจะเป็น Photoshop ,flash ,illustrator

– จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้างครับ ?

นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดับ SME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการ จนถึงโปรแกรมเมอร์ หรือเจ้าหน้าที่ End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน อาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้
เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน เช่น ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร ที่มี ระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
4. เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
6. เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
8. เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
9. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ
13. และอื่นๆ

– บุคลิกภาพของผู้เรียน

1. มีเหตุมีผลในการตัดสินใจ
2. มีความกระตือรือร้นในการเรียน
3. ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ทุกสาขาหนีการเขียนโปรแกรม ไม่พ้น คอมพิวเตอร์ แต่ละสาขา เน้นคนละด้านคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรพี่หวังว่าน้องคงได้ข้อมูลไปพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกสาขาในคณะไอทีไม่น้อยนะครับ

 

 

เรียนคอมฯธุรกิจ เรียนง่าย สายงานหลากหลาย

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและนั้นทำให้ชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่เสมอ และในบางครั้งคนเราก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไปว่ากำลังใช้และพึ่งพาเทคโนโลยีจนกระทั้งมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเราไปในที่สุด

การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็เองได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้งานโปรแกรมต่างๆที่ช่วยในการทำงาน การหาข้อมูลและความบันเทิงจากอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใดเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลและข่าวสารที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็ยังถูกนำมาใช้ในเรื่องธุรกิจอีกด้วย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็เป็นสาขาหนึ่งที่สอนการใช้เทคโนโลยีให้มีบทบาทต่องานธุรกิจและมีทางเลือกในสายอาชีพอย่างหลากหลายตามองค์กรต่างๆ เช่นธนาคาร รัฐวิสาหกิจบริษัทตลาดหลักทรัพย์บริษัทระดับSME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการจนถึงโปรแกรมเมอร์

ในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ ม.ศรีปทุมชั้นปีที่1 จะเริ่มเรียนเป็นวิชาพื้นฐานก่อน เพื่อปรับให้น้องๆ ได้เจอกับวิชาที่ใกล้เคียงกับที่เรียนมา ในช่วงปวช.หรือ ม.6 พอขึ้นปี2 ในบางวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะเริ่มเรียนหนักขึ้น และมีความ advance มากขึ้น ส่วนในปี 3 จะมีวิชาที่ให้น้องๆ เลือกแล้วเตรียมความพร้อมสู่การฝึกสหกิจในช่วงชั้นปีที่ 4 หากในกรณีที่มีน้องสนใจในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจแต่สายการตลาด หรือ คอมพิวเตอร์ HR สนใจแบบเฉพาะส่วน ทางสาขาก็จะหาโครงการให้เพื่อส่งน้องๆเข้าประกวด

กิจกรรมในระหว่างเรียนมีกิจกรรมศึกษาดูงาน และเชิญวิทยากรมาจากสถานประกอบการมาให้ความรู้ว่าจบมาทำงานทางด้านไหน เรียนไปเพื่ออะไรในส่วนการฝึกสหกิจทางสาขาUploadImageยังมีเครือข่ายที่พร้อมส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกงาน เช่น เวสเทิร์นดิจิทัล (Western Digital Corporation) , เซ็นทรัลพัฒนา (Central Pattana Public Company Limited) และมีตัวอย่างที่นักศึกษารุ่นพี่เข้าไปฝึกสหกิจที่เบทาโกร(Betagro) ถึงไม่เก่งเท่าวิทยาการคอม แต่ด้วยความอึดและมั่นเรียนรู้ จึงทำให้เขาสามารถเป็นนักวิเคราะห์ระบบได้

และการเรียนคอมฯธุรกิจนั้นถึงจะเรียนหลายๆอย่างแต่เน้นการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก(สร้างเว็บ) ฐานข้อมูลDatabase บัญชีเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ office พูดง่ายๆคือเรียนคอมฯธุรกิจนั้นต้องการให้น้องๆ เป็นหลายด้านที่สามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง เน้นในเรื่องของการใช้งาน Os (Oparating System) , พื้นฐานการใช้งาน Excel ,ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ , สื่อ Multimedia ฯลฯ

อาจารย์จีระวรรณ วิสายอนหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวว่า “โอกาสงานของลูกศิษย์ที่จบไปส่วนใหญ่เด็กจะได้งานทำเกือบ 100 % ที่บอกว่าเกือบ 100 % เพราะว่าบางคนจบไปเปิดธุรกิจเป็นของตัวเอง เอาความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ หรือว่าไปทางหน่วยงานต่างๆ ที่เขาสามารถแทนที่ตำแหน่งงานในแต่ละแผนกได้ เช่น ถ้าหากน้องอยากทำในสายงานในด้านบัญชีน้องสามารถทำงานบัญชีที่เก่งในด้านไอทีได้ เพราะเราสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าซอฟแวร์ของการทำบัญชีนั้น มันมีโครงสร้างในการทำงานอย่างไรนั้นเอง”

และสุดท้ายเพราะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นสาขาที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเรื่องธุรกิจ น้องๆหลายคนอาจจะยังสับสนกับโอกาสการทำงานในอนาคต แต่เราขอบอกเลยว่านั้นไม่ใช่ปัญหาเลย เพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างที่น้องๆเรียนมานั้นมีงานทำแน่นอนเพียงแค่เรารู้จักนำวิชาความรู้ที่เรียนมาปรับให้เข้ากับอาชีพที่ทำ และยังขึ้นอยู่กับสาขาที่ได้เลือกเรียนด้วย ซึ่งน้องๆ ยังสามารถเลือกทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางหรือเลือกทำงานในส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อีกด้วย