วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30
14 พ.ย. 2019

การพัฒนาวิธีการจัดการเรียน L.E.

ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562
ผู้อำนวยการนรินทร์ แก้วทอง มอบหมายผ่านรองฯธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ให้ ครูอณัญญา ปานทอง ครูวิสูตร์ มังสา และครูธนพร แพทย์วงษ์ เข้าร่วมรับฟังกิจกรรมการสร้างการรับรู้ โครงการ : การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยนวัตกรรมประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ (Learning Experience : L.E.) : เกษตรกรรม 4.0 จัดโดย สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้(ส.กษ.ต.) ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ณ ห้องปทุมรัตน์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

13 พ.ย. 2019

ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ ชลิต ฯ

วันที่ 13 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อ ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ได้มาพบปะพูดคุย ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนบ้านด่านโง อ. แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

04 ก.ย. 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการ IOT Farm Coding

อบรมเชิงปฏิบัติการ IOT Farm Coding ควบคุมสภาพแวดล้อมระบบปลูกพืชโรงเรียนอัจฉริยะ วันที่ 3-5 กันยายน 2562

พร้อมด้วย นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และนายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมส่งมอบสิ่งของบริกจาคช่วยเหลืออุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 

 

 

23 ส.ค. 2019

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารสถานศึกษา ศ.ธ.02 ออนไลน์

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มอบหมาย นางภาวิณี เรืองศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศ.ธ.02 ออนไลน์
โดยครูพรทิพา สิงหะบาล หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ครูเพลินจิตร ดวงจินดา หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และครูกิตติญา ยืนธรรม หัวหน้างานทะเบียน
ณ ห้องธุรกิจ 1 อาคารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

09 ส.ค. 2019

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมจอมพล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

26 ก.ค. 2019

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)

19 ก.ค. 2019

การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ครูสุวิทย์ หนูรอด และนักเรียนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ภาคกลาง ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และร่วมโครงการรวมใจสร้างสวนป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

18 ก.ค. 2019

นิเทศส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการนิเทศส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ การขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการบูรณาการในการเรียนการสอน รายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย

12 ก.ค. 2019

ถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดช้างแทงกระจาด และวัดอ่างหิน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

10 ก.ค. 2019

การจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ผู้บริหาร ครูโอภาส ทิมภักดี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ ครูนิตยา เกษมสุข หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูยุพา จุทอง หัวหน้างานความร่วมมือ คณะครู พร้อมด้วยบุคลากรบริษัท สปริงฟิลด์ รอยัล คันทรีคลับ จํากัด ให้การต้อนรับนายสมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะนิเทศติดตาม การจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจอมพล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี