วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30
26 ก.ค. 2019

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)

12 ก.ค. 2019

ถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดช้างแทงกระจาด และวัดอ่างหิน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

10 ก.ค. 2019

การจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ผู้บริหาร ครูโอภาส ทิมภักดี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ ครูนิตยา เกษมสุข หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูยุพา จุทอง หัวหน้างานความร่วมมือ คณะครู พร้อมด้วยบุคลากรบริษัท สปริงฟิลด์ รอยัล คันทรีคลับ จํากัด ให้การต้อนรับนายสมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะนิเทศติดตาม การจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจอมพล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

18 มิ.ย. 2019

ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี