วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30
19 ก.ค. 2019

การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ครูสุวิทย์ หนูรอด และนักเรียนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ภาคกลาง ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และร่วมโครงการรวมใจสร้างสวนป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

18 ก.ค. 2019

นิเทศส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการนิเทศส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ การขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการบูรณาการในการเรียนการสอน รายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย

10 ก.ค. 2019

การจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ผู้บริหาร ครูโอภาส ทิมภักดี หัวหน้าแผนกวิชาพืชศาสตร์ ครูนิตยา เกษมสุข หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ครูยุพา จุทอง หัวหน้างานความร่วมมือ คณะครู พร้อมด้วยบุคลากรบริษัท สปริงฟิลด์ รอยัล คันทรีคลับ จํากัด ให้การต้อนรับนายสมชาย วณารักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะนิเทศติดตาม การจัดการอาชีวศึกษาศึกษาระบบทวิภาคี สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคกลาง พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมจอมพล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี