วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30
20 ส.ค. 2020

อบรม อนาคตภาพและทิศทางการอาชีวศึกษาเกษตรไทยในทศวรรษหน้า

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดอบรมโครงการ “อนาคตภาพและทิศทางการอาชีวศึกษาเกษตรไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2562-พ.ศ.2572)” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาทิศทางการพัฒนาการอาชีวศึกษาเกษตรของประเทศไทย และเสนอแนะประเด็นการบริหารจัดการและการปรับตัวด้านการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและแนวปฎิบัติของอาชีวศึกษาเกษตรไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2562-พ.ศ.2572) โดยมีผู้บริหาร ครู ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เข้าร่วมอบรม ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร #prสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง

13 ส.ค. 2020

การประชุมสมัยสามัญ 1/2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ได้จัด การประชุมสมัยสามัญ 1/2563 อกท.หน่วยเพชรบุรี นำโดยนายนรินทร์ แก้วทอง ประธานในพิธี ภายในกิจกรรมได้มีการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา

13 ส.ค. 2020

กิจกรรมวันไหว้ครู 2563

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณโดม ทั้งนี้ให้นักเรียน-นักศึกษได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ และเป็นการแสดงตนของนักเรียนในการขอเป็นศิษย์ อันเป็นการเคารพครูให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

โดยมีท่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี นายนรินทร์ แก้วทอง ประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญาณตน พร้อมใจนำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกียวกับความสำคัญของวันไหว้ครู ภายในงานได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ยากจนอีกด้วย

12 ส.ค. 2020

กิจกรรมปลูกป่าชุมชน 63

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน โครงการปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำโดยท่านนายนรินทร์ แก้วทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประธานในพิธีนำคณะครูบุคลากร นักเรียน รวมกันปลูกป่าบริเวณ ด้าหน้าป้ายวิทยาลัยฯ

12 ส.ค. 2020

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ท่านนายนรินทร์ แก้วทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ประธานในพิธีนำคณะครูบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ทำพิธีวางพานพุ่ม ถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตร

04 มิ.ย. 2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบ Mobile Learning ผ่านโปรแกรม Line ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2563 ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

03 มิ.ย. 2020

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 . นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยและคณะ เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ณ อำเภอชะอำ