แผนกวิชาธุรกิจเกษตร และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

service-consulting

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร และ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ยินดีต้อนรับ

serv-img

แผนกวิชาธุรกิจเกษตร เป็นแผนกขนาดเล็ก มีห้องเรียนสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง และมีการเปิดสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูต ปวช. เริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา 2561

มีบุคลากร จำนวน 3 ท่าน

1. อ.เพลินจิตร ดวงจินดา

2. อ.สุนัน บุญมานันท์

3. อ.วิสูตร์ มังสา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คือ สาขาที่เกี่ยวของกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิต การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน การเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น C , C#, VB, HTML , PHP , Java , JavaScript , MySQL , Python และอื่น ๆ ตลอดจนให้ความสำคัญกับเรื่อง ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงให้ความสำคัญทั้งความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และธุรกิจไปพร้อมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียน เมื่อสำเร็จหลักสูตรตามที่กำหนด สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือเลือกประกอบอาชีพอิสระตามสายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคอมพิวเตอร์สำหรับเลี้ยงชีพ และเจริญเติบโตในโลกของอาชีพได้อย่างมั่นคง


ถ้าน้องๆ หนูๆ ที่จบระดับ ม.3 กำลังตัดสินใจอยู่ว่าอยากเรียน IT แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าสาขาไหนดี วันนี้จะมาแนะนำสาขาหนึ่งในคณะไอที นั้นก็คือสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้นเอง เผื่อจะทำให้น้องๆ ตัดสินใจง่ายขึ้นในการเลือกสาขานี้

สาขาคอมคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้นเรียนไม่ยากครับเป็นการเรียนแบบแบ่งครึ่งระหว่าง ภาคคอมพิวเตอร์กับภาคธุรกิจซึ่งสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจะศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

- มีเขียนโปรแกรมไหม ?

มีครับแต่เป็นการเขียนโปรแกรมพื้นฐานที่ไม่ลึกมากเพื่อให้ดูโค้ดเป็น อ่านโค้ดออก และเขียนได้เล็กน้อย

- ภาคธุรกิจเรียนอะไรบ้าง?

เรียนเกือบทุกอย่างครับตั้งแต่ บัญชี การตลาด กฏหมาย(เกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องรู้) โลจิสติกส์ เศรษศาสตร์ และอื่นๆ

-แล้วมีสอนเรื่องกราฟฟิกไหม ?

มีครับแต่ไม่ได้ลึกอะไรมาก แต่สอนหมดไม่ว่าจะเป็น Photoshop ,flash ,illustrator

- จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้างครับ ?

นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดับ SME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการ จนถึงโปรแกรมเมอร์ หรือเจ้าหน้าที่ End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน อาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน เช่น ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร ที่มี ระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น

1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)

4. เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน

6. เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่

7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน

8. เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์

9. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์ หรือระบบบริหารงานบุคคล

11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา

12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ

13. และอื่นๆ

- บุคลิกภาพของผู้เรียน

1. มีเหตุมีผลในการตัดสินใจ

2. มีความกระตือรือร้นในการเรียน

3. ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

คอมพิวเตอร์ทุกสาขาหนีการเขียนโปรแกรม ไม่พ้น คอมพิวเตอร์ แต่ละสาขา เน้นคนละด้านคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรพี่หวังว่าน้องคงได้ข้อมูลไปพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกสาขาในคณะไอทีไม่น้อยนะครับ ขอบคุณครับ

คำถามที่พบเจอบ่อย

นักเรียนระดับชั้น ปวช. รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี ค่าหอพัก และค่าอาหารฟรี แต่จะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้านประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันของเสียหาย และตรวจสุขภาพ รวม 900 บาท
มีหอพักให้ในวิทยาลัยฯ ค่าหอพักฟรี
ในหอพักมีโรงอาหารปฏิรูป มีอาหารให้รับประทานฟรี วันละ 3 มื้อ วันจันทร์-วันศุกร์
วิทยาลัยฯ อยู่ห่างจาก ถนนหลักราว 1.5 กิโลเมตร , ห่างจากคิวรถตู้ ของ ม.ศิลปกรณ์ ราว 5 กิโลเมตร, ห่างจากสถานีรถไฟ ห้วยทรายใต้ ราว 10 กิโลเมตร วิทยาลัยมีรถรับ-ส่ง ไปยังสถานีรถไฟ ในวันศุกร์ และวันอาทิตย์