พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

เข้าเว็บไซต์ ลงนามถวายพระพร