ศูนย์บ่มเพาะ 5 ดาว

เนื่องจากปัญหา

covid-19

ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จึงเพิ่มช่องทางในการรับสมัคร ผ่านแบบฟอร์ม Google Forms เพื่อความสะดวกแก่นักเรียน
สมัครเรียนออนไลน์
close-link