วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120
จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30
18 ก.ค. 2019

นิเทศส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินการนิเทศส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ การขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการบูรณาการในการเรียนการสอน รายวิชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย

12 ก.ค. 2019

ถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดช้างแทงกระจาด และวัดอ่างหิน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

18 มิ.ย. 2019

ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

16 ต.ค. 2015

DAY CAMP และพิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มอบหมายให้นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การดำเนินโครงการกิจกรรม DAY CAMP และพิธีประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี