DAY CAMP และพิธีประดับแถบ 2 สี ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี มอบหมายให้นายสายันต์ ศักดิ์จิรพาพงษ์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การดำเนินโครงการกิจกรรม DAY CAMP และพิธีประดับแถบ 2 สี เตรียมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี